icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock
Werken bij Verzuimtalent

Jenny Dirven

Verzuimspecialist

Na het behalen van mijn Crov ben ik sinds mei 2018 via VerZuimtalent aan het werk bij een landelijk opererende dienstverlener op het gebied van Sociale Zekerheid. Als casemager WIA bespreek ik met verschillende werkgevers uit o.a. de zorg, het onderwijs en het MKB, de langdurige verzuimdossiers met als doel de WIA instroom te beperken. Ik adviseer ten aanzien van complex verzuim, in te zetten interventies en de te nemen stappen conform de Wet verbetering poortwachter. Ook de reeds ingestroomde WIA dossiers monitor ik met werkgever om toegenomen belastbaarheid te signaleren en te adviseren op het gebied van re-integratie en herbeoordeling. Als verzuimspecialist komt mijn jarenlange ervaring als HR-adviseur en loopbaancoach goed van pas. Vanuit mijn HR achtergrond ken ik de verantwoordelijkheden en knelpunten op het gebied van verzuim aan werkgeverskant. En vanuit mijn ervaring als loopbaancoach en adviseur duurzame inzetbaarheid heb ik inzicht in de problematiek die er aan werknemerskant kan zijn. Dit stelt mij in staat om vanuit een pro-actieve en oplossingsgerichte houding de verschillende partijen te motiveren tot het nemen van actie voor een duurzame aanpak van het verzuim. Een complexe en uitdagende rol waar ik veel voldoening uit haal als een verzuim- en re-integratieproces voor alle partijen goed verloopt.

Expertise

  • Verzuimspecialist
  • Casemanager WIA
  • HR- adviseur
  • Loopbaancoach (NOLOC) & adviseur duurzame inzetbaarheid
  • Trainer Persoonlijke effectiviteit
  • Crov
  • JTI (MBTI) – geaccrediteerd

 

Werkervaring

  • Uitzendbranche
  • HR dienstverlening
  • Semi- non-profit
Verzuimspecialist