icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Verzuimtalent

Desiree Horning

Verzuimspecialist

Kun je jezelf voorstellen?
Ik ben een gedreven verzuimspecialist. Empathisch, maar kritisch op verzuim. Door proactief handelen ziekteverzuim reduceren en voorkomen. Verbinden van betrokken partijen en gericht op duurzame prestatie. Ik begeleid Casemanagers/leidinggevenden bij verzuim en wijs hen op hun verantwoordelijkheden, rechten en plichten bij het re-integratieproces. Samen denken in mogelijkheden en oplossingen, vanuit het gedragsmodel.

Waardoor heb je passie voor jouw vakgebied?
Mijn passie voor begeleiding bij verzuim is voortgekomen uit het verleden, waarin ik als verpleegkundige werkzaam ben geweest. De zorg zit er wel een beetje in, maar wel nu met oog voor de zakelijke kant. Verzuim kan een zeer hoge kostenpost worden en zoals de werknemer recht heeft op een goede verzuimbegeleiding, heeft de werkgever recht op goed advies om de kosten voor verzuim binnen de perken te houden, door de juiste stappen te zetten in het verzuimtraject.

Waarom heb je gekozen voor VerzuimTalent?
Dat ik werk vanuit Verzuimtalent is omdat dit de ideale combinatie is voor mij. De vrijheid van een zelfstandig ondernemer, maar wel met een stukje sociale zekerheid. Verschillende opdrachten maakt dat je een kijkje neemt in meerdere keukens. Overal leer je weer wat bij en de de slimme dingen neem je mee. Niet gebonden zijn aan een organisatie maakt dat je altijd de gepaste afstand kunt houden, wat je objectief houdt.

Wat is jouw motto?
Mijn motto: Ziekte overkomt je, verzuim bespreek je!. Door in gesprek te blijven maak je stappen en kom je verder. Je kunt dat nooit alleen. Het is altijd een gezamenlijke actie. Als je gesprek verstomt, wordt verzuim een duur grapje.

Hoe ziet jouw ideale opdracht eruit?
Mijn ideale opdracht is de casemanagers te adviseren bij hun (complexe) dossiers, zodat het verzuim niet langer duurt dan nodig. Daarbij vind ik schakelen met alle betrokken partijen en zoeken naar de juiste oplossingen elke keer weer een mooie uitdaging. Ik vind het een sport om casemanagers zelfredzaam te maken, zodat ze met de juiste tools het verzuimproces Poortwachter-proof kunnen laten verlopen. 

Verzuimspecialist