icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Verzuimtalent
Blog 12/10/2020

Re-integratie in tijden van corona

opgebrand

Ziek worden is nooit leuk. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever. Tijdens de pandemie ligt het allemaal nog moeilijker dan voorheen, als het gaat over de re-integratie van een zieke werknemer. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet je als werkgever voldoen aan de juiste inspanningen, zodat de werknemer de kans krijgt om binnen of buiten het bedrijf te re-integreren. In deze tijden is dat gecompliceerd, omdat het lastig (en soms onmogelijk) is om aangepast werk aan te bieden. Gelukkig denkt het UWV mee.

Als werkgever wil je voorkomen dat je een loonsanctie krijgt opgelegd door het UWV. Het UWV heeft -in verband met de huidige omstandigheden- een addendum Werkwijzer Poortwachter opgesteld, waarin zij uitleggen hoe zij in deze Coronatijd de inspanningen omtrent re-integratie beoordelen. 

Als uitgangspunt blijft het beoordelen van de deugdelijke grond staan, zoals in de Werkwijzer Poortwachter is beschreven. 

Het UWV geeft aan dat "indien zonder deugdelijke grond de werkgever zijn poortwachtersverplichtingen niet is nagekomen, het UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken oplegt." Ook worden er nieuwe situatie benoemd die mogelijk een deugdelijke grond kunnen opleveren. Zoals: 

  • Verplichte bedrijfssluiting
  • Geen uitvoering kunnen geven aan het spoor 2 traject, vanwege bedrijfssluiting van de nieuwe werkgever of wanneer de werknemer niet beschikt over voldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand. Het spoor 2 traject omvat alle activiteiten gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie. 
  • De werknemer kan fysiek geen passend werk doen, bijvoorbeeld door weggevallen werkaanbod of het niet meer kunnen bieden van voldoende ondersteuning op de werkplek. 

Er is geen sprake van een deugdelijke grond in de volgende situaties: 

  • Geen mogelijkheid tot uitvoering geven aan spoor 1. Het UWV gaat ervan uit dat dit ook tijdens corona kan worden uitgevoerd, eventueel in aangepaste vorm.
  • Spoor 2 kan niet worden uitgevoerd. In veruit de meeste gevallen is dit geen deugdelijke grond. Re-integratiebureaus kunnen hun dienstverlening meestal ook op afstand organiseren.
  • Van een werkgever mag verwacht worden dat hij de werkplek van een werknemer inricht volgens de RIVM- en andere overheids-richtlijnen, zodat een werknemer voldoende beschermd zijn werk kan doen.
  • Dreigende betalingsonmacht door Covid-19 is geen deugdelijke grond. Er zijn verschillende overheidsregelingen (onder andere de NOW-regeling) waarbij de werkgever wordt gecompenseerd.

Door het UWV zal worden vastgesteld of er gezien de omstandigheden in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden. De werkgever zal in het RIV moeten beschrijven hoe de situatie in zijn bedrijf als gevolg van Covid-19 van invloed is (geweest) op het re-integratieproces of het herstel hiervan.

Met de aanpassingen van het UWV wordt er in ieder geval meegedacht met de werkgevers. Of het voldoende is? Dat zal de toekomst uitwijzen.

Overzicht blogs

Benieuwd wat onze verzuimspecialisten kunnen betekenen? Neem contact op!